Denný harmonogram

Každý deň Vášho dieťatka je dôležitý, 

Príchod detí do škôlky, hry podľa výberu detí

05:30 - 09:00

Hudobnopohybová chvíľka  - pohybová hra

09:00 - 09:20

Hygiena, desiata

09:20 - 09:40

Vzdelávacia činnosť

09:40 - 10:10

Príprava na pobyt vonku

10:10 - 10:20

Pobyt vonku

10:20 - 11:20

Príprava na obed

11:20 - 11:30

Obed

11:30 - 12:00

Hygiena, príprava na spánok

12:00 - 12:15

Spánok

12:15 - 14:30

Hygiena, príprava na olovrant

14:30 - 14:40

Olovrant

14:40 - 15:00

Vzdelávacie činnosti, krúžky

15:00 - 16:00

Pobyt vonku, odchod detí domov 

16:00 - 17:30

Ak vám nevyhovuje čas odchodu zo škôlky a potrebujete aby dieťatko bývalo dlhšie alebo čas príchodu do škôlky, stačí si to dohodnúť a radi vám výjdeme v ústrety! 

* Nad rámec otváracích hodín je služba spoplatnená.